Dohlídková činnost

Tato ochranná služba je určena především pro objekty napojené na pult centralizované ochrany (PCO) společnosti a je prováděna hlavně v nočních hodinách a v nepracovních dnech. Má za úkol prostřednictvím mobilní hlídky zabezpečit kontrolu vnějších prostor těchto objektů a zároveň odrazovat od eventuální trestné činnosti.

Mezi objekty střežené dohlídkovou službou ovšem mohou být zařazeny i objekty vyžadující pravidelné kontroly technologických režimů, pracoviště s nepřetržitým pracovním režimem a jednočlennou obsluhou, venkovní sklady materiálu, vrátnice střežené jediným pracovníkem apod.

Mobilní hlídka může podle potřeb zákazníka vykonávat i nejrůznější obslužné činnosti, jako například zamykání a odemykání budov, kontrolu požární bezpečnosti pracovišť po odchodu zaměstnanců, odečty hodnot technologických a energetických systémů apod.

Frekvence prováděných kontrol je určena zákazníkem a může být kontrolována elektronicky pomocí kontrolních čipů rozmístěných na vybraných místech objektu.