Zásahové služby

Zásahová jednotka postupuje při ověřování poplachové informace podle pokynů dispečera PCO24. Při dosažení prostoru narušené zóny provedou kontrolu neporušenosti pláště objektu (okna, dveře, prosklené plochy, snadno prostupné příčky apod.) Pokud je plášť objektu neporušen, poplachová informace se neopakuje a nevznikl objektivní důvod k vnitřní kontrole objektu, je poplach označen za planý a operátor ukončí zásah.

Pokud je plášť objektu neporušen, ale poplachová informace se opakuje, případně existuje jiný objektivní důvod, nařídí dispečer PCO24 vnitřní kontrolu objektu. Výjezdová skupina k prověření objektu buď použije svěřené klíče, případně vyčká příchodu pověřené osoby, přivolané na objekt dispečerem PCO. Pokud je při vnitřní kontrole zjištěno selhání EZS, je poplach označen jako technický, dispečer PCO zásah ukončí a uvědomí odpovědnou osobu.

Další postup se řídí podle rozhodnutí majitele objektu nebo pověřené osoby, případně podle pokynů stanovených Souhrnem zásahových opatření.